آخرین اخبار مدارس


30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

28 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما دوره اول

دو تاسیب

محمد رضا یوسفی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بنياد فلسفه سياسي در ايران عصر مشروطيت

دکتر موسي نجفي

تاریخ معاصر

دبستان دخترانه سما دوره اول

خاله بازی

امیلی بومون

اموزشی

دبستان پسرانه سما دوره اول

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

داستان

دبستان پسرانه سما دوره دوم

چرا حالت تهوع پيدا مي‌كنم؟

آنجلا رويستون

خواندنی های علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

من زنده ام

معصومه اباد

خاطرات دوران اسارت

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شبهای پیش اور

سلطان الواعظین شیرازی

شیعه شناسی

دبستان دخترانه سما دوره اول

واژه نامه چیستانی - تصویری

محمد هادی محمدی

آموزش خلاق کودک محور

دبستان دخترانه سما دوره دوم

اسحاق(ع)

حسین فتاحی

مذهبی

دبستان دخترانه سما دوره دوم

ایوب(ع)

حسین فتاحی

مذهبی

دبستان دخترانه سما دوره اول

چرا غذا می خوریم؟دانستنی های علمی کودکان - 3

کیت نیدم

علمی

دبستان پسرانه سما دوره اول

بازخورد ...چرا وچگونه

کاظمی مهدی و دیگران

مهارت های زندگی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما دوره دوم

مهدی نعیمی

مسابقه: وزنه برداری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

محمد ایمانیان

مسابقه: جودو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

جواد نکویار- بهنام افشاری

مسابقه: فوتبال دستی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هستی ترک

مسابقه: مقاله نویسی (سما)

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما دوره دوم

متین امیرکاوئی

مسابقه: شطرنج

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دانیال جمال طبیعت

مسابقه: جودو

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

علی غیور

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صبا لطفی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

امیرحسین علی عسگری

مسابقه: دو و میدانی (800 متر)

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

مسابقه: وزنه برداری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

ایلیا طهماسبی

مسابقه: دو و میدانی (100 متر)

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

سید میلاد نوحی

مسابقه: وزنه برداری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما دوره اول

آرمين خوش نامي

1387/09/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد حسين جباري

1379/09/03

دبستان دخترانه سما دوره اول

ليدا رستمي منجزي

1386/09/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرداد ربانيان

1382/09/01

دبستان دخترانه سما دوره اول

كيانا خوشنودي

1388/09/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه بيگدلي

1380/09/06

دبستان دخترانه سما دوره اول

آيه شاه منصوري

1388/09/06

دبستان پسرانه سما دوره اول

اميرمحمد جمشيديان قلعه شاهي

1390/09/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال رمضاني

1382/09/06

دبستان دخترانه سما دوره اول

صفورا شماعي

1386/09/02

دبستان پسرانه سما دوره دوم

محدصدرا گزين زاده

1386/09/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي جعفرزاده قهدريجاني

1381/09/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرسام عباسي قلعه شاهي

1382/09/02

دبستان دخترانه سما دوره دوم

ليدا رستمي منجزي

1386/09/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا مغزي نجف آبادي

1382/09/01

دبستان پسرانه سما دوره دوم

مسيح مهديه

1385/09/01

دبستان پسرانه سما دوره اول

اميرمحمد گلي نجف آبادي

1388/09/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نيلوفر نادي

1382/09/08

دبستان دخترانه سما دوره دوم

صفورا شماعي

1386/09/02