آخرین اخبار مدارس


01 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 اردیبهشتدبستان پسرانه سما دوره اول

16 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما دوره دوم

چرا حالت تهوع پيدا مي‌كنم؟

آنجلا رويستون

خواندنی های علمی

دبستان پسرانه سما دوره اول

بازخورد ...چرا وچگونه

کاظمی مهدی و دیگران

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انگیزش در تعلیم وتربیت

دکتر مهرناز شهرارای

انگیزش

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مدیریت زمان

بهناز حکمتی

زمانبندی

دبستان دخترانه سما دوره دوم

اسحاق(ع)

حسین فتاحی

مذهبی

دبستان پسرانه سما دوره دوم

بیایید با هم مهربان باشیم

سازمان نهضت سواد اموزی

چگونگی ارتباط

دبستان دخترانه سما دوره دوم

اسحاق(ع)

حسین فتاحی

مذهبی

دبستان دخترانه سما دوره اول

چرا غذا می خوریم؟دانستنی های علمی کودکان - 3

کیت نیدم

علمی

دبستان دخترانه سما دوره دوم

افسانه سبز

دکتر قدمعلی سرامی

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بشقاب های سفره پشت بام مان

محسن عباسی ولدی

خانواده و ماهواره

دبستان دخترانه سما دوره دوم

کبوتر، مثل قو

سیدمحمد مهاجرانی

احکام

دبستان دخترانه سما دوره اول

جنگ غذا

دن گاتمن

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا يزداني

مسابقه: انشاي نويسي مهر رياست جمهوري

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد جمالی

مسابقه: پاستل

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما دوره اول

کامیارکیماسی

مسابقه: اسکیت

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد ایران نژاد نجف آبادی

مسابقه: تار

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما دوره اول

پارسااصلانی ومحمدحسین ملکی

مسابقه: نسیم اندیشه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشين هنرمند

مسابقه: تورني

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آتنا عابديني

مسابقه: تورني

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما دوره اول

محمدحسین ملکی

مسابقه: مسابقه نقاشی قصص قرآنی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زينب عابدي

مسابقه: انشاي نماز

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهديس انتشاري

مسابقه: بزرگداشت عطار نيشابوري

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه عموشاهي

مسابقه: سياه قلم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه مهدوري

مسابقه: انشاي نويسي مهر رياست جمهوري

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما دوره دوم

مونا ميرمعني

1386/03/06

دبستان دخترانه سما دوره اول

صبا اسحاقي

1391/03/05

دبستان دخترانه سما دوره دوم

نرگس معزي

1387/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا عبدالغلامي نجف آبادي

1383/03/04

دبستان پسرانه سما دوره اول

كسرا شهرخاني تهراني

1390/03/05

دبستان دخترانه سما دوره اول

نگار محبي

1391/03/03

دبستان دخترانه سما دوره دوم

ثمين يوسفي

1388/03/02

دبستان دخترانه سما دوره دوم

زهرا محمد علي زاده

1388/03/04

دبستان دخترانه سما دوره اول

نگار آذري

1391/03/02

دبستان پسرانه سما دوره دوم

عرفان قاسمي

1386/03/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا مهرابي

1380/03/08

دبستان دخترانه سما دوره اول

نازنين سليمان نژاد

1390/03/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه ملكپور

1384/03/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راحله رفيع زاده قهدريجاني

1382/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن بهرامي قلعه سفيدي

1385/03/01

دبستان پسرانه سما دوره اول

محمد كريمي صادق آبادي

1389/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين جمشيديان

1384/03/07

دبستان پسرانه سما دوره اول

آرمين كريمي

1389/03/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه يزداني نجف آبادي

1380/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي نظري

1383/03/05