آخرین اخبار مدارس


30 بهمندبستان پسرانه سما دوره دوم

27 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

به بچه ها گفتن ،از بچه ها شنيدن(1)

آدل فابر و الين مازليش

رفتار والدين

دبستان پسرانه سما دوره دوم

تیپ های ذهنی

ابوالفضل صادقی

مهارت زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روان شناسي بلوغ

هايم گينوت

روان شناسي نوجوانان

دبستان پسرانه سما دوره دوم

قصه های پدربزرگ

قنبر شکری

قصه های کلیله ودمنه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شادی امام حسین درقتلگاه

اصغر طاهر زاده

درمورد شهادت امام حسین

دبستان دخترانه سما دوره اول

پینه دوز مهربان

مهری ماهوتی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آشنايي با كره‌ي زمين

ربكا هرمن

نجوم

دبستان پسرانه سما دوره اول

خودم می خوانم انار

قاسم نیا شکوه وصفارپور

فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

"نماز" نور چشم پيامبر (ص)

علي غفاري‌چنذانق ,

دین

دبستان دخترانه سما دوره اول

بمرغ افتاد و مرد

مصطفی رحماندوست

داستان

دبستان پسرانه سما دوره دوم

چرا حالت تهوع پيدا مي‌كنم؟

آنجلا رويستون

خواندنی های علمی

دبستان دخترانه سما دوره اول

مرغ افتاد و مرد

مصطفی رحماندوست

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی خلیلی

مسابقه: هشتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیک

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی گوگونانی

مسابقه: تئاتر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل نبي پور

مسابقه: تورني

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرمهدی فاضل

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیام چهارلنگ

مسابقه: وزنه برداری

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

محمدعارف احمدی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حديثه جوانمردي

مسابقه: تورني

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل فاضل

مسابقه: تفسیر

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم صالحي

مسابقه: تورني

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

امیرحسین کیهانیان

مسابقه: کاتای تیمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین بابایی

مسابقه: دوی صحرانوردی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین علی عسگری

مسابقه: دو میدانی 800متر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فاضل هاشمي

1380/11/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين براتي جوزداني

1382/11/28

دبستان دخترانه سما دوره دوم

نازنين زماني

1387/11/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عارف معيني

1380/11/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا دهباشي جمالوئي

1380/11/27

دبستان پسرانه سما دوره اول

كسري كرمي نجف آبادي

1390/11/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا فرازمند

1379/11/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ناديا دقيقي

1380/11/29

دبستان پسرانه سما دوره اول

آبتين افرازه

1389/11/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راحله طويرا

1379/11/26

دبستان پسرانه سما دوره اول

بهراد عباس تبار آهنگر

1390/11/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا جعفري حاجي آبادي

1383/11/29

دبستان پسرانه سما دوره اول

اميرعلي حيدري حاجي آبادي

1391/11/23

دبستان دخترانه سما دوره اول

فاطمه هاشم زاده قلعه شاهي

1388/11/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد حيدري

1382/11/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ژينا عيدي وندي

1384/11/23

دبستان پسرانه سما دوره اول

طاها همايوني نجف آبادي

1389/11/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حديثه اميرخاني

1380/11/25

دبستان پسرانه سما دوره دوم

اميرمحمد كامراني فر

1386/11/28

دبستان پسرانه سما دوره دوم

محسن مهدي زاده

1386/11/28