آخرین اخبار مدارس


30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

28 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صورخیال درشعرفارسی

دکترمحمدرضا شفیعی کدکنی

ارایه های ادبی

دبستان دخترانه سما دوره دوم

اسحاق(ع)

حسین فتاحی

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بررسی تطبیقی اندیشه های افلاطون ومولوی

دکترناصر رسولی بیرامی

مولوی و افلاطون

دبستان دخترانه سما دوره اول

توپ اسمان

رودابه حمزه ای

داستان

دبستان دخترانه سما دوره دوم

کبوتر، مثل قو

سیدمحمد مهاجرانی

احکام

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بابونه

سرکار خانم دکتر مهدوی جعفری و

طب سنتی

دبستان دخترانه سما دوره اول

خاله بازی

امیلی بومون

اموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قافله سالار

محمود اباذری

امام زمان از منظر قر

دبستان پسرانه سما دوره اول

بازخورد ...چرا وچگونه

کاظمی مهدی و دیگران

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روش های پیش گیری از افت تحصیلی

مژگان خدادادی

افت تحصیلی

دبستان دخترانه سما دوره دوم

لی­لی حوضک و شلپ شلپ(دو کتاب در یک کتاب)

لاله جعفری

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

40 حديث تربيت: براي مربيان، پدران، مادران و كلاسه

جعفر شيخ‌الاسلامي

دین

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما دوره دوم

امیرحسین معینی

مسابقه: نقاشی دهه فجر کانون

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه بیگدلی

مسابقه: پرسش مهر (سما)

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما دوره دوم

رضا گلی

مسابقه: نسیم اندیشه

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه بيگدلي

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

محمد جواد مهرابی

مسابقه: دو و میدانی (پرتاب توپ)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار انتشاري

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما دوره دوم

متین امیرکاوئی

مسابقه: شطرنج

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

محمد صالح جمشیدیان

مسابقه: نسیم اندیشه

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

مسابقه: وزنه برداری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

محمد ایمانیان

مسابقه: وزنه برداری

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

امیرحسین علی عسگری

مسابقه: ماژیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما دوره اول

کوروش رویین بخت

مسابقه: طرح یارمهربان

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما دوره دوم

صفورا شماعي

1386/09/02

دبستان دخترانه سما دوره اول

ليدا رستمي منجزي

1386/09/03

دبستان پسرانه سما دوره اول

آرمين خوش نامي

1387/09/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نيلوفر نادي

1382/09/08

دبستان پسرانه سما دوره دوم

مسيح مهديه

1385/09/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرسام عباسي قلعه شاهي

1382/09/02

دبستان دخترانه سما دوره اول

صفورا شماعي

1386/09/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد حسين جباري

1379/09/03

دبستان دخترانه سما دوره اول

كيانا خوشنودي

1388/09/05

دبستان پسرانه سما دوره اول

اميرمحمد جمشيديان قلعه شاهي

1390/09/06

دبستان دخترانه سما دوره اول

آيه شاه منصوري

1388/09/06

دبستان پسرانه سما دوره دوم

محدصدرا گزين زاده

1386/09/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه بيگدلي

1380/09/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا مغزي نجف آبادي

1382/09/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي جعفرزاده قهدريجاني

1381/09/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال رمضاني

1382/09/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرداد ربانيان

1382/09/01

دبستان دخترانه سما دوره دوم

ليدا رستمي منجزي

1386/09/03

دبستان پسرانه سما دوره اول

اميرمحمد گلي نجف آبادي

1388/09/08