آخرین اخبار مدارس


29 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 بهمندبستان پسرانه سما دوره دوم

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما دوره اول

پینه دوز مهربان

مهری ماهوتی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دا

سیده اعظم حسینی

خاطرات سیده زهراحسین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بشقاب های سفره پشت بام مان

محسن عباسی ولدی

خانواده و ماهواره

دبستان دخترانه سما دوره اول

فضانورد-39

شکوه قاسم نيا- عبدالرحمان صفار

اموزش خواندن برای کلاس اولی ها

دبستان پسرانه سما دوره اول

بازخورد ...چرا وچگونه

کاظمی مهدی و دیگران

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شبهای پیش اور

سلطان الواعظین شیرازی

شیعه شناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

110 آيات و روايت در ورزش

عبدالحميد سياح,ويراستار:ناصر ف

دین

دبستان پسرانه سما دوره دوم

تیپ های ذهنی

ابوالفضل صادقی

مهارت زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

40 حديث تربيت: براي مربيان، پدران، مادران و كلاسه

جعفر شيخ‌الاسلامي

دین

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

طبیعت در پزشکی ایرانی طبیعت در پزشکی ایرانی

اسماعيل ناظم

طب سنتی

دبستان دخترانه سما دوره اول

با صدای زنبور

سرور کتبی

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روش های ایجاد انگیزه تحصیلی

محمدمصطفوی

اموختن -روان شناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سهیل دیانی

مسابقه: پرسش مهر-فیلم کوتاه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما دوره دوم

امیرحسین معینی

مسابقه: نقاشی دهه فجر کانون

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان سما

مسابقه: سرود سپاهمهدوی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

علی محمدعلی زاده

مسابقه: وزنه برداری

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی شکراللهی

مسابقه: تفسیر

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما دوره دوم

جواد نکویار- بهنام افشاری

مسابقه: فوتبال دستی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پدرام صالحی

مسابقه: پیشرفت تحصیلی 1

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه دانه داران

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدجواد مهرابی کوشکی

مسابقه: پیشرفت تحصیلی 1

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

حدیثه جوانمردی

مسابقه: کانگو

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

منصوره احمدي

مسابقه: سافتبال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سیدامین حسینی

ترین سواری درکیش

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما دوره دوم

ابوالفضل عابدانپوركوشكي

1384/12/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدي احمدي

1380/12/02

دبستان دخترانه سما دوره اول

مبينا عبداللهي

1386/12/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساره عباسي ملك آبادي

1380/12/03

دبستان پسرانه سما دوره اول

امين جعفري

1389/12/01

دبستان دخترانه سما دوره دوم

پرنيا عرب ماركده

1385/12/08

دبستان پسرانه سما دوره دوم

عقيل جمشيديان

1385/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راضيه قديري قهدريجاني

1378/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بيتا هاديان

1382/12/06

دبستان دخترانه سما دوره اول

مهديس مرادي قهدريجاني

1386/12/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مليكا رستمي نجف آبادي

1379/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمتين نوريان

1381/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عباس مهرابي كوشكي

1383/12/07

دبستان دخترانه سما دوره اول

بهار مرادي

1388/12/06

دبستان پسرانه سما دوره اول

محمد جعفرزاده قهدريجاني

1389/12/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ميلاد شجاعي

1380/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا همتي

1382/12/05

دبستان دخترانه سما دوره اول

مهشيد نعمتي

1389/12/07

دبستان پسرانه سما دوره اول

اميرمهدي يوسفي

1388/12/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شمسي كهريزسنگي

1383/12/03