آخرین اخبار مدارس


03 شهریوردبستان پسرانه سما دوره اول

11 شهریوردبستان پسرانه سما دوره اول

10 شهریوردبستان پسرانه سما دوره اول

26 مرداددبستان پسرانه سما دوره اول

08 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 خرداددبستان پسرانه سما دوره دوم

28 خرداددبستان پسرانه سما دوره دوم

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آشنايي با منظومه شمسي

مليحه سليماني

نجوم

دبستان پسرانه سما دوره اول

بازخورد ...چرا وچگونه

کاظمی مهدی و دیگران

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روش های ایجاد انگیزه تحصیلی

محمدمصطفوی

اموختن -روان شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سقای اب وادب

سیدمهدی شجاعی

درمورد ادب حضرت عباس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

من زنده ام

معصومه اباد

خاطرات دوران اسارت

دبستان دخترانه سما دوره دوم

ایوب(ع)

حسین فتاحی

مذهبی

دبستان دخترانه سما دوره اول

توپ اسمان

رودابه حمزه ای

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

110 آيات و روايت در ورزش

عبدالحميد سياح,ويراستار:ناصر ف

دین

دبستان پسرانه سما دوره اول

دو تاسیب

محمد رضا یوسفی

داستان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فیض بوک

ناصر فیض

شعر طنز

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

موعودنامه

مجتبی تونه ای

الفبای مهدی شناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بنياد فلسفه سياسي در ايران عصر مشروطيت

دکتر موسي نجفي

تاریخ معاصر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما دوره دوم

ایلیا طهماسبی

مسابقه: دو و میدانی (100 متر)

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

محمد کیانی

مسابقه: وزنه برداری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

رضا گلی

مسابقه: نسیم اندیشه

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احسان براتیه

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امید گلی

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما دوره دوم

iهما موحدخواه

مسابقه: مسابقه نقاشی حجاب و عفاف

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین ایشانی

مسابقه: شورای دانش آموزی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد محمدی

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد رسول همتیان

مسابقه: قلم زنی روی مس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سید مسیح صدری

مسابقه: مسابقات تنیس وی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

محمدصادق اسدی

مسابقه: نسیم اندیشه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما دوره دوم

علی خلیلی

دوران غیبت امام زمان

دبستان پسرانه سما دوره دوم

محمد عباسی

زندگی در نواحی مختلف جهان

دبستان پسرانه سما دوره دوم

ایلیا طهماسبی

لباس های محلی مردمان ایران زمین

دبستان پسرانه سما دوره دوم

پوریا براتیه

لباس های محلی مناطق مختلف ایران

دبستان پسرانه سما دوره دوم

امیرحسین موحدی

ارتباط گوش و حلق

دبستان پسرانه سما دوره دوم

سید آرین کاظمیان

روش های مختلف تصفیه آب

دبستان پسرانه سما دوره دوم

نیما فنایی

لباس های محلی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما دوره دوم

فاطمه احمديان نجف آبادي

1384/06/25

دبستان پسرانه سما دوره اول

حسين عيدي وندي

1387/06/30

دبستان پسرانه سما دوره اول

حسام احمدي شاهداني

1388/06/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه رحيمي ورپشتي

1380/06/23

دبستان دخترانه سما دوره اول

محدثه صادقي

1387/06/25

دبستان پسرانه سما دوره اول

اشكان قاسمي

1389/06/24

دبستان پسرانه سما دوره اول

علي عباسيان

1387/06/24

دبستان دخترانه سما دوره دوم

فاطمه مانده علي

1385/06/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمهدي ابدالي آقاگلي

1381/06/26

دبستان دخترانه سما دوره دوم

مهسا حسيني

1385/06/29

دبستان پسرانه سما دوره دوم

محمد ايمانيان نجف آبادي

1385/06/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ميلاد سلطاني

1380/06/23

دبستان پسرانه سما دوره دوم

پارسا حاجي حيدري

1384/06/31

دبستان پسرانه سما دوره اول

علي سلطاني

1387/06/30

دبستان پسرانه سما دوره دوم

سهيل عباسي ملك آبادي

1385/06/26

دبستان دخترانه سما دوره اول

پري ناز كريمي

1389/06/26

دبستان دخترانه سما دوره دوم

عارفه فتحي

1385/06/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مسيح عبدالغلامي نجف آبادي

1382/06/26

دبستان دخترانه سما دوره اول

مائده كاظمي

1387/06/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسام جمشيديان قلعه سفيدي

1383/06/29