آخرین اخبار مدارس


15 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

10 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه

10 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه

09 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه

01 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

29 مهردبستان پسرانه دوره اول

24 مهرپیش دبستانی

23 مهردبستان پسرانه دوره اول

20 مهرپیش دبستانی

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

پیش دبستانی

پیش دبستانی

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره دوم

دبستان دخترانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره دوم

دبستان دخترانه دوره دوم

دبستان دخترانه دوره دوم

دبستان دخترانه دوره دوم

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان دخترانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

دبستان پسرانه دوره اول

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

گوهر وقت

سید حسن مطلبی

ارزش وقت

دبستان پسرانه دوره دوم

قصه های پدربزرگ

قنبر شکری

قصه های کلیله ودمنه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

آن بیست و سه نفر

احمد یوسف زاده

خاطرات احمد

دبستان پسرانه دوره دوم

تیپ های احساسی

ابوالفضل صادقی

مهارت زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه

بابونه

سرکار خانم دکتر مهدوی جعفری و

طب سنتی

دبستان دخترانه دوره اول

بازی میکنم ویاد میگیرم

جانیس وان کلیو

فعالیتهای علمی در مو

دبیرستان دوره دوم دخترانه

لبخند سنگر

حمید رضا پورقربان

شوخ طبعی ها رزمندگان

دبستان پسرانه دوره اول

بازخورد ...چرا وچگونه

کاظمی مهدی و دیگران

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه

شبهای پیش اور

سلطان الواعظین شیرازی

شیعه شناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه

40 حديث تربيت: براي مربيان، پدران، مادران و كلاسه

جعفر شيخ‌الاسلامي

دین

دبستان پسرانه دوره اول

خودم می خوانم انار

قاسم نیا شکوه وصفارپور

فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

صورخیال درشعرفارسی

دکترمحمدرضا شفیعی کدکنی

ارایه های ادبی

آخرین افتخارات مدارس


پیش دبستانی

کیانا شیرزادپور

مسابقه: جشنواره حافظ خوانی

رتبه: اول

پیش دبستانی

کیانا شیرزاد

مسابقه: جشنواره حافظ خوانی

رتبه: اول

پیش دبستانی

روشنا رحیمی

مسابقه: جشنواره حافظ خوانی

رتبه: اول

پیش دبستانی

آوا رضایی

مسابقه: جشنواره حافظ خوانی

رتبه: اول

پیش دبستانی

نازلی صابری

مسابقه: جشنواره حافظ خوانی

رتبه: اول

پیش دبستانی

آیناز دیودل

مسابقه: جشنواره حافظ خوانی

رتبه: اول

پیش دبستانی

رضا کاظمی

مسابقه: جشنواره حافظ خوانی

رتبه: اول

پیش دبستانی

محمد حسین رستمی

مسابقه: جشنواره حافظ خوانی

رتبه: اول

پیش دبستانی

امیرحسین رحیمی

مسابقه: جشنواره حافظ خوانی

رتبه: اول

پیش دبستانی

حسین جمشیدیان

مسابقه: جشنواره حافظ خوانی

رتبه: اول

پیش دبستانی

مارال حسینی

مسابقه: جشنواره حافظ خوانی

رتبه: اول

پیش دبستانی

آیدا افشاری

مسابقه: جشنواره حافظ خوانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه

مهدي آذري نجف آبادي

1382/08/19

دبستان پسرانه دوره دوم

محمدرضا اميني اسفيدواجاني

1387/08/18

دبستان پسرانه دوره اول

اميدرضا باقريان دهنوي

1389/08/18

دبیرستان دوره اول پسرانه

عليرضا جمشيديان قلعه سفيدي

1384/08/16

دبستان پسرانه دوره اول

پرهام رحيمي

1391/08/20

دبستان دخترانه دوره اول

آرميتا كاتوزي

1390/08/22

دبیرستان دوره اول پسرانه

احسان جوزي

1385/08/22

دبیرستان دوره اول پسرانه

حسين رجبي

1385/08/21

دبستان دخترانه دوره اول

ستايش محمدي

1389/08/21

دبستان دخترانه دوره اول

هستي خيرالهي

1391/08/17

دبستان پسرانه دوره اول

كاميار كيماسي سيرزاري

1389/08/19

دبستان پسرانه دوره اول

علي خوشي

1390/08/16

دبستان پسرانه دوره اول

نويد احمدي

1389/08/19

دبستان پسرانه دوره دوم

نويد آقاي رشتي

1387/08/19

دبستان پسرانه دوره اول

حسام براتي

1392/08/18

دبیرستان دوره دوم پسرانه

نيما شفيعي

1382/08/22

دبستان دخترانه دوره دوم

نرگس بلغند

1387/08/16

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد رحماني قهدريجاني

1383/08/20