آخرین اخبار مدارس


24 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 مرداددبستان پسرانه سما دوره اول

09 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره دوم

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما دوره اول

پینه دوز مهربان

مهری ماهوتی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تئوري انتخاب براي والدين و نوجوانان

دكتر ويليام گلاسر

والدين و نوجوان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

به بچه ها گفتن ،از بچه ها شنيدن(1)

آدل فابر و الين مازليش

رفتار والدين

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاریخ جهانگشای جوینی

عطا ملک جوینی

تاریخ مغول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بنياد فلسفه سياسي در ايران عصر مشروطيت

دکتر موسي نجفي

تاریخ معاصر

دبستان دخترانه سما دوره اول

واژه نامه چیستانی - تصویری

محمد هادی محمدی

آموزش خلاق کودک محور

دبستان دخترانه سما دوره دوم

ایوب(ع)

حسین فتاحی

مذهبی

دبستان پسرانه سما دوره اول

بازخورد ...چرا وچگونه

کاظمی مهدی و دیگران

مهارت های زندگی

دبستان پسرانه سما دوره دوم

علی به فرزند فاطمه چه گفت؟

ابوالفضل صادقی

درس هایی از نهج البلاغه

دبستان پسرانه سما دوره دوم

تیپ های ذهنی

ابوالفضل صادقی

مهارت زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگینامه دکترحسابی

دبستان پسرانه سما دوره اول

بازخورد ...چرا وچگونه

کاظمی مهدی و دیگران

مهارت های زندگی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما دوره دوم

محمد ایمانیان

مسابقه: جودو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پویا رجبی

مسابقه: مسابقه علمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی کیانپور

مسابقه: پیشرفت تحصیلی 1

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما دوره اول

زینب فضلی

مسابقه: قرائت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما دوره اول

نسیم نصراللهی

مسابقه: ووشو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین براتی

مسابقه: سعدی شناسی-روان خوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما دوره دوم

محمد صالح جمشیدیان

مسابقه: نسیم اندیشه

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما دوره اول

پویا کاظمیان

مسابقه: مسابقات آزاد هان مادانگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کورش بهشتی نژاد

مسابقه: پیشرفت تحصیلی 1

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرمهدی فاضل

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما دوره اول

ریحانه جوانمردی

مسابقه: دومینو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد نجفیان

مسابقه: مسابقه علمی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سیدامین حسینی

ترین سواری درکیش

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما دوره دوم

فاطمه نوريان

1386/05/30

دبستان پسرانه سما دوره اول

سيدحسين اسماعيليان

1388/05/31

دبستان دخترانه سما دوره دوم

نيوشا دادخواه تهراني

1385/05/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار قاسمي

1382/05/29

دبستان پسرانه سما دوره دوم

اميرحسين اميرخاني

1387/05/26

دبستان پسرانه سما دوره دوم

سجاد جمشيديان

1386/05/28

دبستان دخترانه سما دوره اول

حديث سمندري

1389/05/27

دبستان پسرانه سما دوره اول

محمد فرهودي

1388/05/28

دبستان پسرانه سما دوره دوم

امير محمد سليماني چم خرمي

1387/05/30

دبستان دخترانه سما دوره دوم

يگانه پاشاهي

1386/05/29

دبستان دخترانه سما دوره دوم

نازنين معظمي

1386/05/26

دبستان دخترانه سما دوره دوم

نرگس فروزان نجف آبادي

1385/05/23

دبستان پسرانه سما دوره دوم

فاضل نوريان كوشكي

1386/05/26

دبستان پسرانه سما دوره دوم

متين مهدي پور

1385/05/31

دبستان پسرانه سما دوره دوم

بنيامين موگوئي

1385/05/24

دبستان پسرانه سما دوره اول

سپهرداد ورمحمودي

1390/05/23

دبستان دخترانه سما دوره اول

سوين بهاءلو

1390/05/26

دبستان دخترانه سما دوره اول

عسل عباس پورصادق آبادي

1389/05/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيداميرحسين موسوي مهر

1383/05/26

دبستان پسرانه سما دوره اول

آرمين سلبي

1389/05/28