آخرین اخبار مدارس


20 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 مرداددبستان پسرانه سما دوره اول

05 مرداددبستان پسرانه سما دوره اول

22 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

16 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 تیردبستان پسرانه سما دوره اول

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان پسرانه سما دوره اول

دبستان دخترانه سما دوره دوم

دبستان دخترانه سما دوره دوم

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گفت و گو با علي دهقان

مرتضي رسولي‌پور

تاریخ معاصر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تئوري انتخاب براي والدين و نوجوانان

دكتر ويليام گلاسر

والدين و نوجوان

دبستان دخترانه سما دوره اول

طوطی و بقال

جعفر ابراهیمی شاهد

ادبیات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

گوهر وقت

سید حسن مطلبی

ارزش وقت

دبستان دخترانه سما دوره اول

مرغ افتاد و مرد

مصطفی رحماندوست

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دا

سیده اعظم حسینی

خاطرات سیده زهراحسین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انسان مطلوب

پژوهشکده تحقیقات اسلامی

انسان کامل ایات ورو

دبستان پسرانه سما دوره دوم

قصه های پدربزرگ

قنبر شکری

قصه های کلیله ودمنه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سقای اب وادب

سیدمهدی شجاعی

درمورد ادب حضرت عباس

دبستان پسرانه سما دوره اول

بازخورد ...چرا وچگونه

کاظمی مهدی و دیگران

مهارت های زندگی

دبستان دخترانه سما دوره دوم

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بنياد فلسفه سياسي در ايران عصر مشروطيت

دکتر موسي نجفي

تاریخ معاصر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما دوره اول

خانم اعظم زینلی

مسابقه: جشنواره سنجش و ارزیابی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس توكلي

مسابقه: انشاي نويسي مهر رياست جمهوري

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی فتحی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی غیور

مسابقه: شطرنج استان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین برانی

مسابقه: احکام

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم جمالي

مسابقه: تورني

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین باقریان

مسابقه: طرح قدس سما/حفظ

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرداد حمزه

مسابقه: مشبک چوب

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه هاديان

مسابقه: تورني

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا نمازيان

مسابقه: تورني

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنين محبي

مسابقه: انشاي نويسي مهر رياست جمهوري

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بنیامین درخشان

مسابقه: المپیاد ترامپولینگ

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما دوره دوم

يونس توبيهاي نجف آبادي

1386/05/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امين داودي

1382/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيداميرحسين موسوي مهر

1383/05/26

دبستان دخترانه سما دوره دوم

نازنين معظمي

1386/05/26

دبستان پسرانه سما دوره اول

بهراد ظاهري عبده وند

1392/05/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرزو خالوئي اشني

1383/05/23

دبستان پسرانه سما دوره اول

مصطفي پابنده نجف آبادي

1391/05/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پريا ربيعي

1382/05/24

دبستان دخترانه سما دوره دوم

فاطمه نوريان

1386/05/30

دبستان پسرانه سما دوره دوم

امير محمد سليماني چم خرمي

1387/05/30

دبستان پسرانه سما دوره دوم

سجاد جمشيديان

1386/05/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا برومندقهلويه

1380/05/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس فروزان نجف آبادي

1385/05/23

دبستان دخترانه سما دوره اول

سوين بهاءلو

1390/05/26

دبستان پسرانه سما دوره اول

عباس بابائي

1389/05/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

متين كلانتري

1382/05/28

دبستان پسرانه سما دوره دوم

فرزان ذبحي

1386/05/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين مهدي پور

1385/05/31

دبستان پسرانه سما دوره دوم

پويا جوزي

1388/05/27

دبستان پسرانه سما دوره دوم

سيدحسين اسماعيليان

1388/05/31